carita Sunda: Deblo, Gegetuk, Jin, jeung Timnas

Sabenerna Mang Ohi geus geregeteun. Malah sakapeng mah murang-maring kanu jadi incuna. Eta, pedah tiap lalajo TV, komo lamun lalajo maen bal, Tim Nas Indonesia ngan eleh jeung eleh wae. Kamari we, nepika dielehkeun ku Tim Nas Oman. Mang Ohi, euweuh hiji dua di Kampung Babakan Nengnong mah. Pakasabannana dagang demblo jeung gegetuk. Sok sanajan kaasup kana generasi TEPA ( Tereh Paeh ) tapi ari kalakuan mah masih miindung ka waktu mibapa ka zaman. Gawena ulukutek di lembur, tapi ceuk manehna, Think Globlly, Act Localy! Komo pan ayeuna mah keur usum pesbukan, chatting, internetan. Mang Ohi hamo eleh ku generasi muda ayeuna. Ladang ngajualan Deblo jeung Gegetuk dibeulikeun kana HP Nexian-Berry, anu dua kartu tea, ceunah mah sangkan bisa pesbukan jeung online tiap waktu.

Sanggeus boga HP Nexian-Berry anu dua kartu tea, kanyaho Mang Ohi terus nambahan. Manehna geus nyaho tiheula saha sabnerna anu ulubiung dina kasus Bank Century, kamekaran jeung kamajuan tina widang teknologi informasi geus dipiboga ku manehna, selingkuhan artis-artis hollywood di Amerika ge anu pangheulana nyaho di Lembur Babakan Nengnong teh pan Mang Ohi. Sajeroning ngiderkeun deblo jeung gegetuk teh cuhcih manehna malesan e-mail jeung chattingan ti babaturanana. Alus memang pola pikir hirupna teh, beteman dengan siapa saja tak jadi masalah, kapan dina pesbuk ge geus saabrek babaturan Mang Ohi , malah nepika jalma-jalma ti sakuliah dunia ku manehna mah dijadikeun babaturan.

Ngan keukeuh, poe ayeuna mah manehna keur murang-maring. Kusabab Timnas Indonesia tea eleh maen bal ku Timnas Oman. Kitu pan geuning ari nu jadi penonton mah, siga nu leuwih nyaho tibatan pamaen, malahan ka pamaen teh teu kireum-kireun nyebut koplok, goblog, euweuh kabecus, jeung rea-reana deui. Da kahayang mah, ceuk Mang Ohi, TV ge ditajong lamun nenjo maen bal heug aduannana eleh.

Keur ngabangbrangkeun ka bingung kusabab Timnas Indonesia eleh wae, Mang Ohi indit ka kebon. Rebun-rebun keneh, wanci carangcang tihang manehna geus tuturubun mapay-mapay galengan, bari teu poho mawa hape Nexian-Berry anu dua kartu tea. Ceuk Mang Ohi, walau Timnas Kalah, tapi ari Online mah kudu jalan terus!

Gek manehna diuk sisi gawir, handapeun tangkal kalapa. Katenjo ti kajauhan, para panyawah geus mimiti turun ka sawahna masing-masing. Kang Jiad mah apan katenjo ku Mang Ohi ge ngabalang-balangkeun Balakacida ka kotakan batur.

” Dasar, manusa teu gableg uteuk!” Gerentes hate mang Ohi nalika nenjo kana kalakuan Kang Jiad. ” Jeung aing mah asa teu ngartiiiiii….. na ari Timnas ku si Oman oge nepika eleh. Sugan Benny Dolo kudu diganti ku aing…!” Tambahna tipepereket.

Kusiwel manehna ngabijilkeun ududeun, daun kawung dibeungket jeung bako tampang dibungkus ku kanjut kunang. Pelenyun teu sababaraha lila manehna ngudud, semu nikmat pisan, nepika peureum- beunta. Teu katinggaleun bari ngabalesan pesen-pesen yahoo messenger dina hape-na. BarI sura-seuri tangtuna oge. Deluk manehna nyieun status dina pesbuk : ” AKU LAGI NGAHEPHEP DI HANDAPEUN TANGKAL KALAPA, SEMOGA AJA BUAH KELAPANYA TIDAK NINGGANG KANA KEPALA SI AKU….WKWKWKWKWWKWK!”

Garang keur cicing, ngong teh kadenge sora tanpa jirim pas pisan gigireun manehna. Gebeg Mang Ohi ngarenjak, malah Hp nexian-berry ge ampir kapangpengkeun.

” Keur naon siah, abah!!!” Ceuk Sora tanpa jirim.

Sajongjongan Mang Ohi ngahuleung, reuwas campur bingung.

” Naha siah kalah cicing, abah!” Ceuk eta sora nanya deui.

” Siapa kamu, kaluar lamun kamu aya kawani mah…!” Ceuk Mang Ohi ngawani-wanikeun maneh.

” Xixixixixixixi….. si abah galak siah ah!”

” Saha siah, aing Mang Ohi, lalanang ti medan laga, lalaki ti tegal jurit, moal sieun ku bangsa lelembut!”

” eissss… jangan gtooo abahhh, just rilex atuh… sok diuk deui, urang ngobrol lah jeung kuring” Ceuk sora tanpa jirim…” sok urang kenalan heula….rek saha heula? Saya heula atawa abah heula…”

” Saha maneh?” Tanya Mang Ohi haripet.

” Uing teh, mun dipercaya Jin anu diusir ku raja kula ti Nagara Hormanihorngekngok…Mun dipercaya keneh, ngan kaula teh Jin Abigail…!”

” Oh… ke ke ke, pangna sia diusir ku raja ge pasti sia nyieun kasalahan di Nagara Hormanihorngekngok teh…. korupsi siah nya?”

” Ah heunteu abah, bangsa Jin mah Anti Korupsi, malah di Nagara Hormanihorngekngok mah apan kaula nu jadi Pengamat Korupsi teh… !”

” Naha atuh siah make diusir!”

” Kaula kanyahoan, ngalagu… bah.”

” Ngalagu???”

” Heueuh, apan Anggota DPR di alam Jin geus ngabijilkeun Undang-Undang Anti Lalaguan, ari kuring teu resep lah kana anti-antian teh, menghambat kreatifitas.. ktuu abaaahhh…”

” Ohh…. ke siah, lamun maneh bener Jin, aing hayang nyaho… Ceuk beja tinu jadi kolot baheula, apan ari jin mah bisa mancala putra- mancala putri, bisa hiber sagala, malah bisa nerus bumi ceunah..”

” Hihihihihihi…. ah sarua wae abah jin jeung manusa mah. Aya nu pinterna, malah loba keneh anu tololna..”

” Aing hayang nguji ka sia… sok sia lamun bener jin pang muragkeun kalapa samanggar, aing haus!!”

” Tenang, eta mah masalah kecil bahh…”

Teu lila kalapa murag samanggar.

” Heug aing poercaya ayeuna mah… Ngan samemeh urang jadi babaturan, aing rek nanya deui..!”

” Sok, nanya naon deui sia teh abahhhhh….?”

” Maneh boga pesbuk teu?”

” Hihihihihihi….5000 tahun yang lalu kayak gtuan mah abahh di alam jin mah!!!”

” Nu baleg siah ngomong teh, tong sok dibarengan wadul!”

” Jeuyyy, sia abah kagak percaye… sok buka ku abah pesbuk kalua, alamatna nurstunjung@gemil.com/bro…!”

Mang Ohi panasaran. Dekul wae manehna nuliskeun alamat email si Jin Abiail..

” Euhhh… heueuh we siah geuning meni lucu fotona… ari ieu foto siaa!!??”

” Nya heueuh, wkwkwkwkwk!”

” Sok , sia bisa bangga geus boga pesbuk 5000 taun ka tukang, ngan aing percaya, sia moal boga nu kieu!” Ceuk Mang Ohi bari ngabijilkeun dua barang tinabungkusan kertas.

” Naon eta teh, bah!”

” Deblo jeung Gegetuk deule!!”

” Disidik-sidik siga ngunah mun didahar!”

” Ya iya lah… Deblo dan Gegetuk gtooo loch!”

” Jadi hayang, kaula…!”

” Ku saya sia dibere dua kadaharan ieu, ngan aya saratna…!”

” Sarat? Naon saaratna..?”

” Aing hayang Timnas Indonesia ngelehkeun Timnas Prancis…sok, lamun kahayang eta kacumponan, Deblo jeung Gegetuk dibikeun, bila perlu satanggungan ku aing disebakeun ka sia!”

” Hihihihihihihi… sarat anu kacida pisan beuratna keur kaula abahhh, da dina paririmbon alam Jin, Timnas Indonesia bisa ngelekhkeun Vietnam wae tahun 2025… eta ge kulantaran tim vietnamna nyareuri beuteung.. heuheuheu…!”

” Aing teu hayang nyaho.. pokona, Timnas Indonesia meuanang ngalawan Timnas Prancis, Deblo jeung Gegetuk dibikeun… kumaha, deal!??”

” Sok, lah Deal”

” Kabeneran sakedeung deui piala dunya… sok tah kasempetan keur sia nyumponan tugas ti aing!”

” Okelah, my pren, demi Deblo jeung Gegetuk diusahain sama Ay!”

================

Piala Dunya geus dimimitian, para pamilon datang ti sakuliah dunya. Anu dijagokeun ku FIFA jeung Persatuan Wartawan Dunia teh Timnas Togo, da dina penyisihan ngelehkeun Itali nepika 3-0. Di Kampung Babakan Nengnong mah ger-geran jalma teh sarurak nalika nenjo maen bal piala dunia dina tivi. Kabeh ge asa teu percaya atuh, Timnas Indonesia bisa abus kana babak final piala dunya. Malah dina babak kualifikasi piala dunia mah, tim-tim anu dielehkeun teh tim anu bisa disebut kahot, saperti jepang, Arab, Thailan, jeung China.

Mang Ohi bari cacamuilan ngadahar Deblo jeung Gegetuk teh bati seuri.

” Bener, jago oge tah si Abigail teh!”

Imah Mang Ohi geus pinuh kunu lalajo maen bal, heurin usik peuting harita mah. Da Puguh Stasiun TV rek nyiarkeun secara langsung pertandingan babak penyisihan Grup Naraka, antara Kesebelasan Indonesia ngalawan Kesebelasan Brazil. Kabeh mata simeuteun, nenjo kana layar kaca. Malah aya anu sabari pepeta sagala, bari ngagorowok… ” Ayo BP, Ayo Boas , hajar lawan-lawanmu, sikat sampai habis, gundulan tah si Ronaldinho…!”

Kabeh ger-geran, atuh da babak Ka Hiji wae Timnas Brazil geus kabobolan dalapan (8) gol! Dina tivi mah apan komentator teh ngomong: : Memang Sudah bisa di prediksi sebelumnya, timnas Kita akan mencukur timnas Brazil di Babak pertama ini. Serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain kita bisa dikatakan sangat efektif, tidak terlalu banyak berlalri tapi mampu mengalahkan teknik pertahanan zona marking yang dikuasai oleh timnas Brazil. Beberapa jebakan ofsite sama sekali tidak memengaruhi para penyerang kita, bahkan kita patut mengacungkan jempol kepada Markus , sebagai penjaga gawang yang semestinya tidak meninggalkan gawang sepanjang permainan, tapi karena serangan-serangan pemain depan brazil bisa dipatahkan oleh dua pemain belakang kita, tadi di layar kaca kita sempat melihat bagaimana santainya Markus rebahan di bawah mistar gawang!”

Nepika babak final, kabeh ge geus bisa maca, Timnas Indonesia bakal nyanghareupan timnas Prancis. Indonesia lolos tina grup naraka, malah di perempat final jeung semi final, timnas Indonesia teh apan ngelehkeun timnas Uruguay jeung Mexico.

Dina babak final, urang caritakeun singketna wae. Timnas Indonesia ngelehkeun timnas Prancis 25-0, prancis digundulan ku timnas Indonesia, sapemain kabagean ngasupkeun dua gol. Markus oge apan pipilueun ngasupkeun.

Kumaha bungahna rahayat Indonesia nalika timnasna jadi juara dunia teu bisa diomongkeun. Kabeh ti mimiti Presiden, Menteri, Gubernur, Walikota, Bupati, Camat, nepika RT garumbira. Malah presiden mah rek ngayakeun acara syukuran sagala di Istana nagara. Di kampung Babakan Nengnong, pa Kuwu geus cacarekanan rek ngayakeun gendang penca, jaipong, jeung wayang golek sagala.

Mang Ohi kitu deui, bungahna kacida.

” Ma, sok geura jieun Deblo jeung Gegetuk teh keur nyuguhan si Abigail”

Isuk keneh, Mang Ohi geus cicing handapeun tangkal kalapa sisi gawir, bari rebo ku babawaan, Deblo jeung Gegetuk sa-tanggungan. Lila manehna nungguan Jin Abigail anu can datang keneh. Ret-ret manehna nenjo kana jam tangan.

” Beuu… geus wanci pecat sawed si Abigail teh can datang keneh… boa pohoeun!”

Teu lila, kana Hape Nexian Berry anu dua kartu tea, aya pesen singkat, aya id yahoo messenger anu ngaranna abigail_sedang_sendiri

” BAH, MAAF, SAYAH TEU BISA NEPUNGAN ABAH DI HANDAPEUN TANGKAL KALAPA. SAYAH GEUS KATEWAK KU INTEL ALAM JIN, SANGGEUS NULUNGAN TIMNAS INDONESIA NGALAWAN PERANCIS TEA. KEUN WAE DEBLO JEUNG GEGETUK MAH TEU KUDU DIPIKIRAN….. LAMUN GEUS DIJIEUN BAGIKEUN WE KA JALMA-JALMA ANU LEUWIH BUTUH. KAULA MAH LAIN JIN ANU HARIPET KU TEUTEUREUYEUN. EUWEUH KAMUSNA DINAKAHIRUPAN KURING KUDU PAMRIH LAMUN GEUS TUTULUNG KANU BUTUH TATALANG KANU SUSAH… TAH SAKITU NYA, BAH! CAG AH!”

Teu karasa cipanon kaluar tina mata Mang Ohi. Teu sangka, Aya Oge Jin anu bageur kawas si Abigail, bari inghak-inghakan. Malah jebew siga budak leutik teu dibere duit kunu jadi kolotna. Cipanon masih ngalembereh dina pipi.

” Abigail…..!” Ngadadak Mang Ohi ngagorowok, ” Abiagail!” Ceunahna mingkin tarik.

Ari pek teh, habek-habek, awak Mang Ohi aya nu nenggeulan.

” Hudang siahhhhh!!! Hudang siahhhhh, aki-aki….. ohhh ngimpi panggih jeung awewe siah nya!??”

Kulisik Mang Ohi hudang. Cengenges seuri bari nempokeun huntuna anu kari tilu deui.

” Gancang siah geura mandi!!! Deblo jeung Gegetuk gancang iderkeun bisi kaburur tiis manten!!!”

” Euhhhhh aing teh ngimpiiiiiiiii geuning!” Ceuk Mang Ohi…” Nini, mana Hp aing!??”

” Na, ari sia, dasar aki-aki teu uyahan siah… Hp nanahaon siah, kalkulator ge teu gableg kami mah!”

Barang si Nini kaluar ti Kamar. Renjag mang Ohi kaget. Dina Panto aya Tulisan.

” BAH GANCANG TEPUNGAN KAULA DINA HANDAPEUN TANGKAL KALAPA, BARI BAWA DEBLO JEUNG GEGETUK……

HORMAT KAMI,

ABIGAIL”

Saran

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s